Alla Stadsarkivets kart- och ritningsarkiv
Träffar: 483
 
Träffar/sida:
1234...Sista
Arkivet i NAD
Serie i NAD
NS 48
Albert Lilienberg (SE/SSA/3612)
Serielänk till J. Ritningar, kartor, planer till bl.a. Norrmalmsregleringen, olika tävlingsförslag 1943-1964, äldre stadsplaneförslag Sverige 1769-1889, modell.
NS 30
Allmänna Barnhusets samling (SE/SSA/0809A)
Serielänk till J 1 B. Flera serier kartor/ritningar: J 1 A-J 1 B samt register J 2. Kartor över Stockholm, Sverige/Norden samt ritningar.
NS 83
Allmänna konst- och industriutställningen 1897 (SE/SSA/0524)
Serielänk till J. Ritningar och kartor. Bl. a. kartor och planer utställningsområdet Djurgården (även andra placeringar), utställningshallar, paviljonger, utställningsmontrar. Fåtal fotografier. Numrerade J:1-56, tidigare numrerade GS/GRS 278. Se även SE/SSA/0045 J:55.
NS 282
Alnäs (Djurgården) (SE/SSA/4649)
Serielänk till J. Kartor och ritningar. Kartor över Alnäs 1892, 1904. Ritningar 1907, odaterade.
NS 161
Angarns kyrkoarkiv (SE/SSA/1487)
Serielänk till O II. Kartor och ritningar.
NS 440
Anna-Lisa Kälvesten (SE/SSA/0227)
Serielänk till E. Textil, volym E:24.
NS 47
Ansgariiförsamlingen (SE/SSA/0952A)
Serielänk till J. Nybyggnadsritningar kv Diamanten 1925-1926.
NS 311
Arbetarbostadsfonden till minne af 9 februari 1853 (SE/SSA/0052N)
Serielänk till J i arkiv SE/SSA/0052N/02 Arbetarebostadsfonden, nyare del.
NS 65
Arbetslöshetsnämnden (SE/SSA/0062B)
Serielänk till J I. Kartor och ritningar till olika arbetsmarknadsprojekt i länet. Delvis oförtecknat.
NS 8
Arkitekt Carl Westman (SE/SSA/2949)
Serielänk till J. Ritningar och fotografier Stockholms rådhus.