Alla Stadsarkivets kart- och ritningsarkiv
Träffar: 497
 
Träffar/sida:
1234...Sista
Arkivförteckning i NAD
Serie i NAD
NS 0048
Albert Lilienberg (SE/SSA/3612)
Serielänk till J. Ritningar, stadsplaner, tävlingsförslag, kartor, 1769-1964 samt odaterat. Bland annat Norrmalmsregleringen 1940-1960-tal (ritningar, ägokartor, förslag, trafikkartor, kvarterskartor, översikter och diverse kopior med mera), olika tävlingsförslag (exempelvis omdaning Kungsträdgården, bostadsområde studenter vid Frescati, omdaning kvarter Helsingborg, område Frederikebergs kommun Köpenhamn, stadsplan del av Chicago, Toherudsfeltet Oslo), stadsplaner och stadsplaneförslag i Stockholm och länet samt andra städer, byggnadsritningar, modell, ritning rörpressmaskin, förslag fabrik för byggplattor, äldre stadsplaneförslag Sverige 1769-1889.
NS 0030
Allmänna Barnhusets samling (SE/SSA/0809A)
Serielänk till J 1 B. Kartor och ritningar, 1640-tal till 1920-tal samt odaterat. Flera serier kartor/ritningar: J 1 A-J 1 B samt 2 Register till kart- och ritningssamlingen (kortregister). J 1 A Kartor 1733-1913, bland annat: Karta och grundritningar av Peter Tillaus 1742 över Stockholms stads barnhus med hittillhörande hus, gårdar, tomter och utmarker samt beskrivande text, Tillaeus karta 1733, Lundgrens karta 1885, karta Brännkyrka socken uppmätt 1906 utgiven 1913, länskartor, karta Kopparbergs län, karta Södermanland, Generalkarta Sverige Norge Danmark angränsande delar Östersjöländer med järnvägskommunikationer. J 1 B Kartor och ritningar 1644-1928 samt odaterat, bland annat: situationsplaner, arkitektritningar, konstruktionsritningar, vatten och avlopp, uppvärmning och ventilation, inredning, uppmätningar, utlåtande, kartor Stockholm, kartor Sverige och Norden. Spinnerihus, barnhus Östra tegellade, Stockholms stads barnhus, tukthus, Stora barnhuset, förändring Hotell Phoenix vid Drottninggatan, obduktions- och likhus, isoleringssjukhus, vattenklosettanläggning, begravningskapell, amsalsbyggnad, koltbarnsbyggnad. Exempel upphovspersoner: M.O.N. Christiernin, Jean de la Vallée, J. E. Carlberg, C. C. Gjörwell, J. F. Åbom, Ankarsvärd, C. G. Blom, C. W. Söderberg, Ludvig Hedin, H. J. Sahlström, Gustaf Detthoff, Tengelin, Wiman, Lenander, Rudolf Brodin, Hieron von der Burg, Herman Ygberg, Gustaf Dahl, Kasper Salin, A. J. Lagercrantz, H. Westerling, Fahnehjelm och Co, Erik Fast, Erik Mueller, Hugo Theorell.
NS 0083
Allmänna konst- och industriutställningen 1897 (SE/SSA/0524)
Serielänk till J. Ritningar och kartor, 1882-1897 samt odaterat. Bland annat ritningar till utställningshallar, paviljonger och en mängd utställningsmontrar samt kartor och planer till utställningsområdet på Djurgården (även andra placeringar). Även ett fåtal fotografier. Hela serie J är skannad, ritningarna är sökbara och digitalt publicerade i applikationen "Allmänna konst- och industriutställningen 1897, NS 83" på Stadsarkivets webbplats. Direktlänk till applikationen finns även från serie J i arkivförteckningen i NAD. Volymerna i arkivförteckningen är numrerade J:1-56, tidigare numrerade GS/GRS 278. Se även arkiv SE/SSA/0045 Stockholms gasverk, volym J:55 med material rörande utställningen från belysningsverket.
NS 0282
Alnäs (Djurgården) (SE/SSA/4649)
Serielänk till J. Kartor och ritningar. Kartor över Alnäs 1892, 1904 samt odaterat. Ritningar 1907, odaterade.
NS 0161
Angarns kyrkoarkiv (SE/SSA/1487)
Serielänk till O II. Kartor och ritningar, församlingsfastigheter och kyrkogård.
NS 0440
Anna-Lisa Kälvesten (SE/SSA/0227)
Serielänk till E. Volym E:24, textil.
NS 0047
Ansgariiförsamlingen (SE/SSA/0952/01)
Serielänk till J. Ritningar 1925-1926. Ansgariikyrkan och Ansgariihemmet, kvarteret Diamanten 11, (Kungholmsgatan 23 Pipersgatan 22). Arkitekter/upphov: Höög & Morssing.
NS 0311
Arbetarbostadsfonden till minne af 9 februari 1853, 02 Arbetarbostadsfonden, nyare del (SE/SSA/0052N/02)
Serielänk till huvudavdelning J 1. Flera serier ritningar: J 1 a-J 1 i. Innehåll ritningar fastigheter i: serie J 1 a kvarteret Lampan 2, serie J 1 b kvarteret Lampan 7, serie J 1 c kvarteret Lampan 13, serie J 1 d kvarteret Lampan 14, serie J 1 e kvarteret Borgare 1, serie J 1 f kvarteret Drakdödaren 1 och 3, serie J 1 g kvarteret Finsmidet 1, serie J 1 h kvarteret Osmundsjärnet 1, serie J 1 kvarteret Vårdaren 1.
NS 0065
Arbetslöshetsnämnden (SE/SSA/0062/02)
Serielänk till J I. Kartor och ritningar till olika arbetsmarknadsprojekt i Stockholms län 1933-1974 samt odaterat. Delvis oförtecknat. Material rörande Bromma flygplats kan innehålla sekretess, pågående sekretessutredning. Innehåll bland annat projekt rörande: Adelsö, Barnens Ö, Bromma flygfält, Frihamnen, Fåfängan, Gålö campingstugor, Hammarby, Hellasgården, Hässelby strands båtklubb, Kärsögården, pumpstation, Råcksta, Skrubba skyddshem, S:t Eriks kyrka, Södra cykelbanan och dräneringar Sandåkarvägen / Nynäsvägen, Ågesta vägport, Åva.
NS 0008
Arkitekt Carl Westman (SE/SSA/2949)
Serielänk till J. Ritningar och fotografier Stockholms rådhus. Bland annat plan bottenvåning Förmyndarkammaren, plan Magistraten 1 trappa upp, fasad mot Scheelegatan och Agnegatan, situationsplan. Foto fasad, inredning och port. Se även NS 11-12, arkiv SE/SSA/3794 Rådhusbyggnadskommittén 1906-1909.
1234...Sista