Alla Stadsarkivets kart- och ritningsarkiv
Träffar: 511
 
Träffar/sida:
1234...Sista
Arkivförteckning i NAD
Serie i NAD
NS 343
1878 års stiftelse (SE/SSA/1209/09)
Serielänk till J. Ritningar kvarteret Mullvaden andra och kvarteret Gropen. Arkivet 1878 års stiftelse (SE/SSA/1209/09) hör till Maria Magdalena församlings frivilliga församlingsorgan (SE/SSA/1209).
NS 479
1915 års poliskommitté (SE/SSA/3752)
Serielänk till arkiv, se volym 5-6. Turlistor polisdistrikt 1-10 från 1915.
NS 435
AB Familjebostäder (SE/SSA/4304/01)
Serielänk till J 1. Ritningar över fastigheter 1884-1990. Vissa handlingar kan omfattas av sekretess, sekretessprövning görs före utlämnande. Fastighetsritningar sorterade alfabetiskt kvarteret Alviken 2 - Österbotten 32. Arkitektritningar, konstruktionsritningar, el- och tele- samt VVS (VA)-ritningar.
NS 460
AB Galco (SE/SSA/2917)
Serielänk till Ö. Volym Ö:3 reklamskylt för Agrippa, odaterad.
NS 501
AB Stockholms spårvägar (SE/SSA/0878)
Serielänk till Ö 1. Ritningar 1917-1969. Skisser över byggnader. verkstäder och växlar, bland annat fastigheten Spårvagnen 2 och 3. Se även serie C10 dossiélagda handlingar med ritningar som förvaras i vanliga volymer (inte i kart- och ritningsarkivet).
NS 473
AB Stockholmshem 1937-2011 (SE/SSA/4507/01)
SSerielänk till E 1 E Ritningar ordnade efter fastighetsbeteckning. Fastighetsritningar cirka 1909-1988 alfabetiskt sorterade på kvarter Afganen 1 - Östergötland 37 samt typritningar 1937-1939. Beståndet omfattar fastigheter som Stockholmshem förvärvade av Stockholms stad under 1970-talet. Utöver planförvarade ritningar i kart- och ritningsarkivet: Se även serie E 1 D, äldre ritningar som förvaras på vanlig hylla (folio); Byggnadsritningar cirka 1930-1960-tal, efter område, i huvudsak kopior.
NS 57
Abraham Rydbergs stiftelse, Direktionen (SE/SSA/0649A)
Serielänk till H. Kartor och ritningar 1773-1912. Fartygsritningar till skolskeppet "Abraham Rydberg" 1878-1912: fartyget, konstruktionsritningar barken, ritningar ändrad rigg, konstruktion, inredning, segel, gigg, tross och huvuddäck). Lantmäterikartor över tomten Albacken/Alberget och Djurgården 1773-1791 samt karta tomten 1854-1882. Ritningar tillbyggnad förrådshus vid Rydbergska Stiftelsen på Djurgården 1912 och odaterat. Ritningar kvarteret Edelman Riddargatan: fastigheter, sjöbodar, plank och förrådshus (odaterade). Även kostnadsförslag byggnadsarbeten Riddargatan/Styrmansgatan Ladugårdslandet samt förslag ordnande strandskoning.
NS 196
Adelsö kyrkoarkiv (SE/SSA/1486)
Serielänk till O 1 a. Ritningar/kartor ur flera serier: O 1 a-O 1 b, O II. Volym O 1 a:4-7, kyrkan 1802-1957. Volym O 1 b:1, kyrkogård 1939-1997. Volym O II:3, 5-8, övriga kyrkliga fastigheter och jord 1891-1987.
NS 202
Adolf Fredriks kyrkoarkiv (SE/SSA/0001)
Serielänk till O VII a. Flera serier ritningar/kartor: O VII a-O VII f, 1733-1997 samt odaterat. Adolf Fredriks kyrka, barnhuskyrkan (uppmätning 1729), förslag ny kyrka kvarteret Syrenen (1897-1900), Matheuskapellet, Gustaf Vasa kyrka (1906), församlingsfastigheter och kyrkogård.
NS 390
Ahlströmska skolan (SE/SSA/0983/01)
Serielänk till F 4. Volym F 4:2-5 ritningar 1925-1996. Bland annat nybyggnadsritningar Nya elementarskolan för flickor 1925, ritningar kvarteret Brandvakten 7 och kvarteret Brännaren 13.
1234...Sista