Statistisk Årsbok för Stockholm 1904-2006

1904 Gatuläggning, trumbyggnad, avloppsledningar