Statistisk Årsbok för Stockholm 1904-2006

1904 Domstolarnas och polisens verksamhet, eldsvådor, fångväsen