Statistisk Årsbok för Stockholm 1904-2006

1904 Fattigvård