Segelbåt i solnedgång.
Skepparexamen vid Sjöbefälsskolan
Sök i register över skepparexamen
Staden – 1964-1985
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna