Sjukhusarkiv, forskarhandledning
Läs hur du söker i sjukhusarkiv på Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna