Privilegiebrev till Stockholms stad 1436.
Stadsarkivets pergamentsbrev
Sök i digitaliserat kortregister över pergamentsbrev
Sverige – 1389-1812
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna