Burskapshandling 1736.
Burskapshandlingar före 1765
Sök bland ansökningar om att få idka näringsverksamhet eller handel i Stockholms stad
Staden – 1726-1765
Mer info Öppna