Röda boken
Röda boken är en adress- och telefonkatalog för Stockholm med förorter
Staden – 1927-1973
Mer info Öppna, i nytt fönsterÖppna