Brudpar från 1860-1870-talet.
Äktenskapförord
Sök i kortregister över äktenskapsförord 1752-1800, 1837-1878
Staden – 1752-1800, 1837-1878
Mer info Öppna