Tidigmoderna konkurser
Sök efter handlingar rörande konkurser i Stockholm
Staden – 1687-1849
Mer info Öppna