Stadsläkarens dödsbevis
Sök efter dödsorsaker hos personer som avlidit i Stockholm
Staden – 1878-1926
Mer info Öppna