Burskapshandling 1736.
Burskapshandlingar före 1765
Sök bland ansökningar om att få idka näringsverksamhet eller handel i Stockholms stad
Staden – 1726-1765
Mer info Öppna
Burskapsbrev för vinskänk 1849.
Vinskänkssocietetens protokoll
Sök efter vinskänkar i Stockholm i digitaliserat kortregister
Staden – 1702-1782
Mer info Öppna