Biblioteket, forskarhandledning
Läs hur du beställer biblioteksböcker på Stadsarkivet
Staden
Mer info Öppna
Stadsarkivets bibliotek
Stadsarkivets bibliotek har en av landets största samlingar av Stockholmiana.
Staden
Mer info Öppna