Privilegiebrev
Träffar: 29
 
Träffar/sida:
123
Gustav II Adolfs donationsbrev till Stockholms stad av inkomsterna från klädeshuset.
Gustav II Adolf
1621-06-24
Gustav II Adolfs donationsbrev till Stockholms stad av Gråbrödraklostrets våningar att användas till krigsfolkets inkvartering.
Gustav II Adolf
1621-06-24
Kristinas förmyndarregerings privilegiebrev.
Kristinas förmyndarregering
1636-03-10
Kristinas förmyndarregerings donationsbrev till Stockholms stad på östra delen av Munklägret (Kungsholmen).
Kristinas förmyndarregering
1644-04-20
Kristinas donationsbrev till Stockholms stad, avseende tomter vid Norrström.
Drottning Kristina
1645-11-20
Kristinas interimistiska bekräftelse på Stockholms stads privilegier.
Drottning Kristina
1646-01-29
Kristinas donationsbrev till Stockholms stad på en tomt öster om norra förstadens torg.
Drottning Kristina
1647-02-18
Kristinas donationsbrev till Stockholms stad på hela Munklägret (Kungsholmen), Långholmen och Beckholmen.
Drottning Kristina
1647-03-27
Kristinas abdikationsbrev
Drottning Kristina
1654-05
123