Privilegiebrev
Träffar: 29
 
Träffar/sida:
123
Riksrådets förpantningsbrev till Stockholms stad avseende Gästrikland.
Riksrådet
1504-06-15
Gustav I:s skyddsbrev vid Stockholms överlämnande.
Gustav Vasa
1523-06-17
Gustav I:s skydds- och privilegiebrev.
Gustav Vasa
1527-06-28
Gustav I:s privilegiebrev. Sigill i förgylld kapsel.
Gustav Vasa
1529-07-30
Erik XIV:s brev angående stadens rätt att uppbära strömpenningar av de fartyg, som passerar Söderström.
Erik XIV
1561-08-30
Erik XIV:s brev rörande accis på svenskt öl att uteslutande användas till "stadens byggning och förbättring"
Erik XIV
1562-04-28
Erik XIV:s privilegiebrev.
Erik XIV
1563-04-12
Johan III:s privilegiebrev. Dubbelt sigill i förgylld kapsel.
Johan III
1570-03-10
Johan III:s stadgar.
Johan III
1570-03-10
Sigismunds privilegiebrev. Sigill i förgylld kapsel.
Sigismund
1594-07-13
123