Länk till information om att söka på tidsintervall.
Länk till information om att filtrera på typ av dokument.
Länk till information om att söka på dokumentets nummer.
Länk till information om att söka på originalsida.

Hjälp att söka i
Kommun­full­mäktige­trycket

Det finns många olika sätt att söka i Kommun­fullmäktige­trycket – läs mer om dessa i hjälpavsnitten nedan!

Uppdelning av det digitaliserade Kommun­fullmäktige­trycket

Det digitaliserade Kommunfullmäktigetrycket är uppdelat i avsnitt.

Exempel på en bok med ett urval av tre underliggande avsnitt kan vara:

 Stockholms stadsfullmäktiges protokoll och yttrande, 1899

 Yttrande 2-3   18991113
 Protokoll 3   18991201
 Protokoll 4   18991215

Fritextsökning

Det digitaliserade Kommun­full­mäktige­trycket har OCR-lästs och det är möjligt att fritextsöka i texten på sidorna.

För att göra en fritextsökning:

Matchning av sökord

En fritextsökning ger träffar på alla avsnitt där en eller flera sidor innehåller sökordet/sökorden. Inom dessa visas de sidor som innehåller sökorden, med ett utdrag ur den omgivande texten och en länk till avsnittets sida i den scannade originalboken.

Fritextsökning ger även träffar på andra böjningar av orden än de som matats in – sökning på ordet bil ger träffar på förekomster av ordet bilar och vice versa.

Flera sökord behöver inte stå i den exakta ordning som matats in för att ge träffar – det räcker med att de finns på en eller flera ställen på den aktuella sidan i Kommunfullmäktigetrycket.

Exakt matchning av fraser

När flera sökord matats in, kan en exakt fras-sökning göras genom att omge denna med citationstecken – "". Frasen matchar då när den förekommer exakt så som den matats in.

Exempelvis ger sökfrasen "cykelbanor i innerstaden" (med citationstecken) enbart träffar på sidor där orden står exakt i denna ordning, och inte på sidor där cykelbanor finns på en del och innerstaden finns på en annan del av sidan.

Strukturerad sökning

Under fritextsökfältet finns fyra sökfält för att göra strukturerade sökningar – År/datum, Typ, Nummer och Originalsida.

En sökning i enbart strukturerade sökfält visar avsnitt som matchar sökningen, med en länk till första sidan i avsnittet från den scannade originalboken.

År/datum

År/datum anges enligt formatet ÅÅÅÅmmDD.

Intervall söks med bindestreck:

Typ

Filtrerar på typ av handling (Protokoll, Yttrande, etc.).

Uppdateras efter innehållet i övriga sökfält. Om träffar saknas för en viss handlingstyp, så visas den inte i listan.

Nummer

Många handlingar har ett nummer, exempelvis Statutlåtande 70, Bilaga 5, etc.

Sökresultaten ger de avsnitt där numret/numren finns, och söks enligt följande:

Originalsida

I Kommuntrycket finns ofta paginering av sidorna. Referenser till dessa sidor förekommer vanligtvis i register/förteckningar (t.ex. Sakordsregister) i den aktuella boken.

Filens sidnummer i de digitaliserade handlingarna är ofta inte densamma som på den tryckta originalsidan.

Sökresultaten ger de avsnitt där sidnumret/-numren finns, och söks enligt följande:

Sorteringsordning

Sortering av avsnitten kan väljas i listan Sortering efter att en sökning gjorts. Alternativen är:

På relevans

Sortering på relevans är möjlig vid fritextsökning. De avsnitt som då kommer högst upp i träfflistan är de där:

Kronologisk (stigande och fallande)

Kronologisk sortering innebär att avsnitten inom sökresultatet visas i år/datumordning: