Stockholmspolisens signalementsfotografier 1869-1920

Ur arkivet ÖÄ för polisärenden 3, Kriminalavdelningen, F XI b Fotografier

John Johan Dahlgren
Bokhållare

Rymd från Göteborg efter att ha tillgripit och förskingrat 11 500 kronor enl skrivelse 5 mars 1877
Förnamn Johan och ålder 24 år enligt anmälan

(Bild 13720 i databasen)