Stockholmspolisens signalementsfotografier 1869-1920

Ur arkivet ÖÄ för polisärenden 3, Kriminalavdelningen, F XI b Fotografier

(ej namn)

Polisunderrättelse: 119 A 1907

Edvard Hallin 18791028, troligen sanningslöst

(Bild 483 i databasen)