Stockholms Hälsovårdsnämnd Dödsbevis 1878-1926, vissa församlingar