Bygglov 1713-1874, Stockholms äldre bygglovsritningar

Ritningsnummer NS037-BN-1778-52

NS037-BN-1778-52
NS037-BN-1778-52
1778
1778
Jakob Större
Jakob Större
Ritning

Jakob Större, 14