Bygglov 1713-1874, Stockholms äldre bygglovsritningar

Ritningsnummer NS037-BN-1725-12

NS037-BN-1725-12
NS037-BN-1725-12
Lumppapper
30 X 20
Handritad
1725
17250601
Norrmalm
Norrlandsgatan
Flygarel?, Intendenten H
Ritning

Norrmalm
"Norrlandzgattun;Bärggattun, [=Jakobsbergsgatan]"
Stall Och Wagnshuus, Plan, Fasad, Stall, Vagnshus