Bygglov 1713-1874, Stockholms äldre bygglovsritningar

Ritningsnummer NS037-BN-1725-10

NS037-BN-1725-10
NS037-BN-1725-10
Lumppapper
Aln
42 X 26
Handritad
1725
1725?
Klara
Svanen
Bergsgränd
Noorman, Erick Nilsson
Ritning

St Clara
Swahn
Bergzgränden, [=Klarabergsgatan]
Swartiers Compagnii, Plan, Fasad