Bygglov 1713-1874, Stockholms äldre bygglovsritningar

Ritningsnummer NS037-BN-1716-4

NS037-BN-1716-4
NS037-BN-1716-4
Lumppapper
38 X 28
Handritad
1716
17160409
Maria
Sankta Maria
Hornsgatan
Fisker, Murmästare Niclas
Wrethe, Hans
Ritning

[Maria]
Ste Maria
Hornsgatan
Stenhuus, Fasad, Plan