Bygglov 1713-1874, Stockholms äldre bygglovsritningar

Ritningsnummer NS037-BN-1715-32

NS037-BN-1715-32
NS037-BN-1715-32
Lumppapper
Skalstock
19 X 19
Handritad
1715
1715
Kungsholmen
Bergsklippan
Sontag, Bügmästare Hans
Sucky, Mäster Hans Georg
Ritning

[Kungsholmen]
Bergsklippan
Baggarstuga, Fasad, Plan