Bygglov 1713-1874, Stockholms äldre bygglovsritningar

Ritningsnummer NS037-BN-1715-3

NS037-BN-1715-3
NS037-BN-1715-3
Lumppapper
Alnar
30 X 21
Handritad, Polykrom
1715
17150808
Klara; Norrmalm
Elefanten
Stora Vattugränd
Santay, Michael(?)
Woslart[?], Johan
Ritning

"Norrmalm;[Klara]"
[Elefanten]
[Stora Vattugränden, =Vattugatan]
Plan, Fasad, Trähus