Bygglov 1713-1874, Stockholms äldre bygglovsritningar

Ritningsnummer NS037-BN-1713-2

NS037-BN-1713-2
NS037-BN-1713-2
Lumppapper
Skalstock
31 X 24
Handritad, Polykrom
1713
17131013
Klara; Norrmalm
Skansen
Styckgjutargränd
Lindberg, Anders
Sparwenfeldt, J G
Ritning

"[Klara];Nårremalm"
Skantsen
Styckgiutaregränden, [=Hamngatan]
Plan, Fasad