Bygglov 1713-1874, Stockholms äldre bygglovsritningar

Ritningsnummer NS037-BN-1713-1

NS037-BN-1713-1
NS037-BN-1713-1
Lumppapper
Alnar
47 X 28
Handritad, Polykrom
1713
17130519
Maria
Guldfjärden
Bastugatan
Nilson, Jonas
Wattrang, Commissarien Wällb Hr
Ritning

[Maria]
[Guldfiärden]
Badstugugatan
Plan, Nybyggnad, Fasad