Stadsingenjörskontorets församlingskartor

Församlingsritningar/JOH 23-24

17--?
Johannes

[Johannes]
Situationsplan

Lumppapper
Aln
59 X 51
Handritad, Polykrom

Stallmästaregården; En Del Af Brunswiken; Tullporten;