Stadsingenjörskontorets församlingskartor

P-kartor/AF 9

1846
Adolf Fredrik
Pukslagaren
Stora Bastugatan

Adolf Fredrik
Pukslagaren, [3=]1, [4=]2, [=Riddarsporren], Sandörn, [62E, C, D=]1, 2, 3, [63]=4, [64]=5, [=Nejlikan, Vale], Skallmejblåsaren Större, [1A=]1, [1, 2 =]2&3, [
Stora Badstugugatan, [=Sveavägen], Stora Surbrunnsgatan, Norr Tullsgatan, Gränd Dessein
Tomtkarta
Lindberg, Trädgårdsmästaren;Karsten, Öfverjägmästaren;

Papper
Alnar
49 X 30
Handritad, Polykrom

Stadens Sandbacke