Stadsingenjörskontorets församlingskartor

P-kartor/AF 80

18820510
Adolf Fredrik
Palmträdet
Stora Bastugatan

Adolf Fredrik
Palmträdet, [84=]1, [85=]2
Stora Badstugugatan, [=Sveavägen], Luntmakaregatan, Rensgatan, Kungsstensgatan
Situationsplan

Papper
55 X 59
Handritad, Polykrom