Stadsingenjörskontorets församlingskartor

P-kartor/AF 79

1881
Adolf Fredrik
Amsterdam
Karlbergsvägen

Adolf Fredrik
Amsterdam, [=Snöklockan], Tullnären, [=Syrenen], Sippan, Resedan, Jasminen, Gullvifvan, Blåklinten, Valkyrian, Midgård, Trumpetaren, [=Sleipner], Heimdal, Hugin
Carlbergs Allée, [=Karlbergsvägen]
Situationsplan

Papper
Fot
49 X 79
Handritad, Polykrom