Stadsingenjörskontorets församlingskartor

P-kartor/AF 78

1881
Adolf Fredrik
Rörstrand
Rörstrandsgatan

[Adolf Fredrik]
Rörstrands Aktiebolags Tomt, 1, 30, 31, 36, 37, 44, Aktie Bolaget Atlas, 40, 43, Röda Berget, Barnhuset, Lagersbärsträdet, Blekholmen Norra
Rörstrandsgatan, Den Sk Vintervägen, Gamla Kungsholmsbrogatan
Karta
Ygberg, Herman

Papper
55 X 98
Handritad, Polykrom

Gods Magasin; Stockholms Stads Mark; Barnhusviken; Rörstrandsviken