Stadsingenjörskontorets församlingskartor

P-kartor/AF 77

18810907
Adolf Fredrik
Skålen
Karlbergsvägen

[Adolf Fredrik]
Skålen, 1&2
Carlbergs Allèe, [=Karlbergsvägen]
Situationsplan
Cavallin, Handlanden A L;

Papper
Fot
63 X 72
Handritad, Polykrom

Rörstrands Aktiebolags Tomt