Stadsingenjörskontorets församlingskartor

P-kartor/AF 76

18--
Adolf Fredrik
Jasminen

[Adolf Fredrik]
Jasminen
Tomtkarta

Papper
Fot
42 X 39
Handritad, Polykrom