Stadsingenjörskontorets församlingskartor

P-kartor/AF 74

1880
Situationsplan
Tomtegubben
Lilla Gråbergsgatan

Situationsplan
Tomtegubben, [79=]1, [80=]2, [75, 81, 82=]7
Lilla Gråbergsgatan, [=Dalagatan?], Rådmansgatan
Situationsplan
Dahlberg, Enkefru C H E, Född Kohlmeijer; Viberg, Fru M P, Född Dahlberg; Dahlberg, Landtbruksbokhållaren C G; Berggren, Trädgårdsmästaren D;

Papper
Fot
48 X 43
Handritad, Polykrom

Stockholms Stads Tomt;