Stadsingenjörskontorets församlingskartor

P-kartor/AF 72

1880
Adolf Fredrik
Röda Berget
Karlbergsvägen

[Adolf Fredrik]
Röda Berget, 34, [=Urnan]
Carlbergs Allée, [=Karlbergsvägen]
Tomtkarta

Papper
Fot
40 X 50
Handritad, Polykrom