Stadsingenjörskontorets församlingskartor

P-kartor/AF 71

18800614
Adolf Fredrik
Röda Berget
Rörstrandsgatan

[Adolf Fredrik]
Röda Berget, Tomtegubben
Rörstrandsgatan, Kammakaregatan, Lilla Gråbergsgatan, [=Dalagatan?], Rådmansgatan
Situationsplan
Lundgren, A F

Papper
Fot
59 X 81
Handritad, Polykrom

[Styckningskarta]