Stadsingenjörskontorets församlingskartor

P-kartor/AF 7

1846
Adolf Fredrik
Pukslagaren
Stora Bastugatan

Adolf Fredrik
Pukslagaren, [3=]1, [4=]2, [=Riddarsporren], Sandörn, [62E, C, D=]1, 2, 3, [=Nejlikan, Vale], Skallmejblåsaren Större, [1A=]1, [1, 2=]2&3, [=Odin, Mimer]
Stora Badstugugatan, [=Sveavägen], Stora Surbrunnsgatan, Norr Tullsgatan, Gränd Dessein
Tomtkarta
Lindberg, Trädgårdsmästare;Karsten, Öfverjägmästaren;

Papper
Alnar
86 X 45
Handritad, Polykrom

Stadens Sandbacke