Stadsingenjörskontorets församlingskartor

P-kartor/AF 6

1845
Adolf Fredrik
Röda Berget
Karlbergsvägen

Adolf Fredrik
Röda Berget, [31A=]1, 29, 30, 31, 32, 33, 34, [Amsterdam], [109-111=]2-4, Rundelen, [136=], [137=]7
[Carlbergs Aleen], [Carlbergs Wägen]
Situationsplan
Wallström, A W
Ekdahl, Herr Kyrkoherden Nils Johan;Åhman, Trädgårdsmästare Ålderman;Bergvall, Kyrkoherde Och Ledamot Af Kongl Nordstjerne Orden;

Papper
62 X 67
Handritad, Polykrom

Bergianska Trädgården;Sabbatsbergs Egor;Carlbergs Dammen;Lorentsberg;