Stadsingenjörskontorets församlingskartor

P-kartor/AF 5

1840
Adolf Fredrik
Barnhuskällaren
Gamla Kungsholmsbrogatan

Adolf Fredrik
Barnhuskällaren, Barnhuset, Rörstrand, Lindbacken, Kihlen, Wingråen, Bergslagen, Röda Berget, Apelen, Skotten, [=Vallonen], Bryggaren, Lagerbärsträdet, [=Lagern]
Gamla Kungsholmsbrogata, Clara Norra Kyrkogata, Barnhusträdgårdsgatan, [=Olof Palmes Gata], Smedjegårdsgränden, [=Barnhusgatan], Rörstrandsgatan, [=Wallingatan], Kammakaregatan, Drottninggatan
Tomtkarta

Papper
Alnar
54 X 33
Handritad, Polykrom

Rörstrands Wiken;