Stadsingenjörskontorets församlingskartor

Församlingsritningar/AF 4

183-?
Adolf Fredrik
Rundelen
Norrtullsgatan

[Adolf Fredrik]
Rundelen, Skallmejblåsaren
Norrtulls Gatan, Stora Badstugu Gatan
Karta
Brodin, Skräddaremästare;Rydberg, Trädgårdsmästare Åldermannen;

Papper
Aln
39 X 32
Handritad, Polykrom

Cedersdahl;Olofsdahl;Stadens Grusbacke Vid Bellevue;Stallmästaregården;Ormträsket;