Stadsingenjörskontorets församlingskartor

P-kartor/AF 2

FÖRE 1774
Adolf Fredrik
Saltmätargränd

[Adolf Fredrik]
Saltmätare Gränden, Kammakaregatan, St Olofs Södra Kyrkogata, [=Adolf Fredriks Kyrkogata], Stora Badstufvie Gatan, [=Sveavägen], Repslagargatan, [=Olofsgatan], Hollendaregatan
Situationsplan

Lumppapper
Alnemått
29 X 48
Handritad

St Olofs Kyrka;Klockstapel;Wedbodar;Schola Huset;Trägårdar;Capellans Gården;Benhus