Stadsingenjörskontorets församlingskartor

P-kartor/AF 1C

18--?
Adolf Fredrik

[Adolf Fredrik]
Karta

Papper
33 X 93
Handritad, Polykrom

[Profil Av Dike]; Omgifvande Markens Höjd; Horizontallinie=Slusströskelns Höjd; Trummans Botten;