Stadsingenjörskontorets församlingskartor

Församlingsritningar/AF 1B

1699
Rörstrand, Adolf Fredrik
Rörstrand
Karlbergsvägen

Röstrand Uthi Uplands;[Adolf Fredrik]
Röstrand
Wägen Till Carlbergh, Wägen Till Röstrand
Karta
Cortman, Joh:

Papper
Ulnarum
95 X 64
Handritad, Polykrom

Stadens Utmark;Röstrandssundet;Carlbergs Trägårdar; Bergh Och Olendigh Marck; Såhlna Kyrkia; Såhlna Prästgårds Ägor;Siön Brunswyken;Åkermarck Af Moo Och Lera Blandit;Bohltompten;Badstugu;