Stadsingenjörskontorets församlingskartor

P-kartor/AF 1A

1699
Adolf Fredrik
Rörstrand
Stora Landsvägen Från Solna Kyrka Förbi Karlberg

[Adolf Fredrik]
Röstrand
Stora Landswägen Från Sollna Kyrkia Förbi Carlberg, Landswägen In I Staden
Karta
Wiickman, P
Transchiöld, Directeuren Högädle Och Välborne Hr Johan; Flycht, Vällbne Hr Gener Inspectoren Häger;

Papper
Aln
45 X 67
Handritad, Polykrom

Norretullen; Carlbärg; Tullhuus; Röstrandswiiken; Stora Röstrand;Lilla Röstrand; Gångstigar; En Gammal Gråsteens Mur; Åker I Säde; Slät Gräsmark; Ruddamn; Berg Med Små Een Tall Och Biörk; Lergropar;