Stadsingenjörskontorets församlingskartor

P-kartor/AF 16

1859
Adolf Fredrik

[Adolf Fredrik]
Tomtkarta
Rosenlund, Hjalmar

Papper
Fot
42 X 49
Handritad, Polykrom

Wattendraget Emellan Bommsjön Och Brunnsviken;Plan;[Sektion]