Stadsingenjörskontorets församlingskartor

P-kartor/AF 15

1859
Adolf Fredrik

[Adolf Fredrik]
Tomtkarta
Rosenlund, Hjalmar

Papper
Fot
45 X 54
Handritad, Polykrom

Stallmästaregården; Norrtull; Stenbrott;Falkonärsbostället;Rörstrands Egor;Wattendraget Emellan Bommsjön Och Brunnsviken;Plan;[Sektion];Norrbacka