Stadsingenjörskontorets församlingskartor

P-kartor/AF 13

18540317
Adolf Fredrik
Sjökatten
Luntmakargatan

[Adolf Fredrik]
Sjökatten, [44&45=]2
[Lundtmakargatan], [Kungstensgatan], [Rådmansgatan]
Tomtkarta

Papper
47 X 28
Handritad